Personalet

Ringgårdens Børnehave har 11 fastansatte medarbejdere. Derudover har vi altid studerende og en række frivillige tilknyttet hverdagen i børnehaven.

I Ringgårdens Børnehave vægter vi en (relativt) høj normering og kvaliteten i, at børnene kan være sammen med en voksen i små grupper. 

Derfor er vi 11 fastansatte - en leder (pædagog), fem pædagoger, fire pædagogmedhjælpere og en køkkenleder. 

Vi er så heldige, at alle ansatte har været her i mange år og har stor erfaring med børn og især vores børnegruppe. 

Udover de fastansatte har vi næsten altid én eller flere studerende i praktik, både pædagogstuderende og Pædagogisk assistent-elever. 

Vi har også ofte tilknyttet forskellige andre voksne i praktisk eller job-prøvningsforløb. Så meget tit er vi flere voksne, end de fastansatte til at være sammen med og lave aktiviteter for og med børnene. 

Vibeke Snedevind
Leder

Aida Isakovic
Pædagog

Danni Mitchell Nielsen
Pædagog
Digital Nøglemedarbejder

Gitte Rye Pedersen
Pædagog
Motorikvejleder

Lina de Lemos Esman
Pædagog
Sprogvejleder

Ruth Hoppe
Pædagog

Anparasy Nithiyananthasivam (Rathi)
Pædagogmedhjælper

Birthe Klausholm Hansen
Pædagogmedhjælper

Helle Jørgensen
Pædagogmedhjælper
Fællestillidsrepræsentant for PMF Faaborg-Midtfyn

Trine Høj Bager Nielsen
Pædagogmedhjælper

Annette Jørgensen
Køkken