Forældrebestyrelse

Forældrebestyrelsen i Ringgårdens Børnehave har stor indflydelse på børnehavens hverdag. Den er formel arbejdsgiver for personalet og har indflydelse på, hvordan børnehaven bliver drevet.

Forældrebestyrelsen i Ringgårdens Børnehave har større indflydelse på børnehavens hverdag, end bestyrelsen har i en kommunal børnehave. Det skyldes at vi er en selvejende institution, og bestyrelsen derfor er formel arbejdsgiver for leder og personale. 

Bestyrelsen består af 6 medlemmer og 2 suppleanter. Derudover deltager børnehavens leder og en medarbejderrepræsentant på møderne. 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen. På den måde er der altid tre på valg. 

Tidligere har generalforsamlingen/forældremødet ligget i september - men fra 2020 er det flyttet til april for at matche årets gang i børnehaven bedre, da de store starter i SFO allerede 1. april her i kommunen. 

Der er valg til bestyrelsen på forældremødet/generalforsamlingen i april for at matche årets gang i børnehaven bedre, nu hvor overgangen til skole/SFO sker i april. 

Bestyrelsen mødes ca. 8 gange om året. 

Bestyrelsen

Søren Andersen - formand (sa@edc.dk) far til August 

Aage Pedersen - næstformand (aagepedersen@me.com) far til Lionel

Panuja Nithiyananthasivam - økonomi (u.panuja@hotmail.com) mor til Vaisnavi og Vibishan 

Pia Troldvad - sekretær (piatroldvad@hotmail.com), mor til Ludvig

Rasmus Christensen - kontakt til boligforeningen (info@rtoemrer.dk) far til Frederik

Suppleanter

Steffen Knudsen (bejerholm8830@hotmail.com) far til Mads

Sofie Janerka (sofie@sojamedia.dk) mor til Alfred og Viktor 

 

Støtteforeningens repræsentant i bestyrelsen

Patricia Olsen, (patriciakobs@gmail.com), mor til Tristan