Forældrebestyrelse

Forældrebestyrelsen i Ringgårdens Børnehave har stor indflydelse på børnehavens hverdag. Som medlem af bestyrelsen bliver du formel arbejdsgiver for lederen af børnehaven og er med til at drive den som selvejende institution

Forældrebestyrelsen i Ringgårdens Børnehave har større indflydelse på børnehavens hverdag, end bestyrelsen har i en kommunal børnehave. Det skyldes at vi er en selvejende institution, og bestyrelsen derfor er formel arbejdsgiver for leder og personale. 

Bestyrelsen består af 6 medlemmer og 2 suppleanter. Derudover deltager børnehavens leder og en medarbejderrepræsentant på møderne. 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen. På den måde er der altid tre på valg. 

Der er valg til bestyrelsen på forældremødet/generalforsamlingen i april for at matche årets gang i børnehaven bedre, nu hvor overgangen til skole/SFO sker i april. (tidligere har forældremøde/generalforsamling ligget i september). 

Bestyrelsen mødes ca. 8 gange om året. 

Bestyrelsen

Karla Kvia - formand (karla_kvia@outlook.dk)

Trine Wittenkamp - næstformand (trine.welander@gmail.com)

Pia Troldvad - sekretær (piatroldvad@hotmail.com), 

Rasmus Christensen  (info@rtoemrer.dk

Suppleanter

Steffen Knudsen (info@bejerholm.net

Winnie Jensen (lawy@live.dk)

Ditte de Claville (ditte_maria_ok@yahoo.com)

 

Støtteforeningens repræsentant i bestyrelsen

Kirstine Torup, (kirstinetorup@yahoo.dk)