Traditioner

Året er præget af mange traditioner, som skaber rytme, forventning og glæde i børnehaven. Vi gør meget ud af at skabe den særlige traditions-stemning, fordi den er med til at give minder hos børnene. Uanset om det er bedsteforældredag eller jul.

Børnehavebørnene går lucia for dagplejerne, som er på besøg


En hverdag med faste rammer og strukturer fungerer rigtig godt i en børnehave. 

Men vi er også meget glade for de mange traditioner, som er med til at bryde året op, give forventninger og særlige oplevelser for børnene året igennem. 

Vi har både traditioner, som kun er for børnene i børnehaven - og traditioner, som inkluderer familien.

Traditioner for børnenene i børnehaven

Vi har forskellige traditioner i løbet af året, der kun er for børnene i børnehaven:

 • Fejring af det enkelte barns fødselsdag i gruppen
 • Børnemusikfestival for yngstegruppen
 • Lucia og juleafslutning for dagplejerne
 • Julefrokost med personalets krybbespil
 • Påskefrokost
 • Teaterture
 • Naturpatruljens koloni til Trente Mølle i august

Traditioner, hvor familien er med

Arbejdsdag i Ringgårdens Børnehave

Forskellige traditioner, hvor børnenes familier er velkomne:

 • Arbejds- og hyggedag i børnehaven
 • Børnemusikfestival - forestillingen
 • Forældrekaffe
 • Støtteforeningens julearrangement
 • International Dag (hvert 2. år)
 • Fastelavn - bedsteforældredag 
 • Fællesspisning
 • Bedsteforældredag i maj

Se mere om arrangementer