Starten i børnehaven

Overgang

Det er vigtigt, at dit barn kommer godt i gang med sin tid i børnehaven. 

I er velkomne til at komme på besøg regelmæssigt i tiden op til starten, ligesom de fleste dagplejere intensiverer be-søgene, når de har et barn, som skal starte. 

Den første dag plejer for-ældrene at være med hele dagen, hvor I er på besøg. 

De næste dage prøver vi med, at barnet er uden forældre i børnehaven et par timer. I løbet af den første uge eller to er de fleste børn kørt ind, så de kan klare en hel dag i børnehaven. 

Forvent dog, at dit barn er meget træt af de mange nye indtryk i starten. Det er al-mindeligt, at børn, som ikke længere sover til middag, alligevel skal have en lur i børnehaven, eller når de bliver hentet, i den første tid. 

Overgange

Vi samarbejder både med dagplejere og skoler for at hjælpe børnene. Dagplejerne kommer på besøg en gang om måneden, og vi sørger også for at de kommende skolebørn kommer på besøg på henholdsvis Enghaveskolen og Øhavsskolen, inden de starter.

Børnehavebørnene går lucia for dagplejerne, som er på besøg


Ringgårdens Børnehave samarbejder med dagplejerne i den østlige del af Faaborg. De besøger fast børnehaven den sidste torsdag i hver måned.

Det gør vi, så børnene kender børnehaven, inden de skal starte, og overgangen derfor bliver så blid som mulig. Derudover giver det også os i børnehaven muligheden for at kende barnet på forhånd og tale med dagplejeren, hvis der er noget særligt, man skal være opmærksom på omkring det enkelte barn. 

Fra 2015 er vi begyndt at tage på besøg i dagpleje-hjemmene sammen med en gruppe børn. Målet er at alle børnene kommer hjem og besøger deres dagplejemor sammen med en voksen fra børnehaven. Det er en god oplevelse for børnene at komme tilbage på besøg i de trygge rammer hos dagplejeren sammen med de nye venner og pædagogen. 

I forbindelse med julen inviterer børnehaven dagplejerne og deres børn til julehygge i børnehaven.

Skal vi i Ringgårdens Børnehave tage mod et barn fra dagplejen med særlige behov aftaler vi med den ansvarlige dagplejepædagog et møde for en overleveringssamtale vedrørende barnet i samråd med forældrene.

Overgangen til SFO

Overgangen fra børnehave til skole er et stort, spændende og for nogle - skræmmende skridt. 

I Ringgårdens Børnehave går de fleste børn enten til Øhavsskolen eller Enghaveskolen. I månederne inden skolestart tager vi derfor flere gange på besøg med børnene til de skoler, de skal gå på, så de ser skolen og møder den sammen med deres børnehavekammerater og voksne, de allerede kender. 

Siden Faaborg-Midtfyn Kommune startede SFO i april, har vi haft en voksen udlånt til Enghaveskolen i perioden fra april til juli. Det har hjulpet børnene i overgangen, at de havde en kendt voksen med. Det er derfor en ordning, vi ønsker at fortsætte, så vidt økonomien og praktikken gør det muligt - og skolen fortsat efterspørger det. 

 

 

 

De ældste børn øver sig i "skrivedans"

Barnet i Centrum

Overgangene mellem institutioner er meget vigtige i et lille barns liv. 

Derfor arbejder vi - ligesom kommunens øvrige institutioner - efter materialet "Barnet i centrum" som følger barnet, fra det starter i institution, til det går i skole. 

Vi bruger materialet i forbindelse med de samtaler, vi holder med forældrene. Vi holder obligatoriske samtaler 3-5 måneder efter opstart og igen i efteråret inden barnet skal i forårs-SFO. 

Hvis der er behov for det, holder vi også en samtale, inden barnet starter og  eventuelt også i løbet af børnehavetiden. 

Se Faaborg-Midtfyn Kommunes beskrivelse af materialet