Værdier

Ringgårdens pædagogiske værdigrundlag bygger på Medmenneskelighed, omsorg, forpligtigende fællesskaber, dannelse, trivsel, udvikling og læring.

Ringgårdens pædagogiske værdigrundlag tager afsæt i vores pædagogfaglige praksis og danner den den ramme, som børn, forældre og medarbejdere skal kunne mærke i hverdagen.

Værdigrundlaget bygger på følgende ord:

  • Medmenneskelighed
  • Omsorg
  • Forpligtigende fællesskaber
  • Dannelse
  • Trivsel, udvikling og læring

Medmenneskelighed har rod i vores evne til at have empati for hinanden og evnen til at knytte relationer.

At kunne drage omsorg for vil sige at passe eller passe på. Det gælder både for de voksne og omsorgen børnene imellem. 

At være en del af og bidrage til forpligtende fællesskaber kræver, at vi kan anerkende og acceptere hinandens individualitet.

Dannelse er, når vi hjælper børnene med at tilegne sig nye færdigheder og hjælper dem med at kunne begå sig i fællesskaber, hvor de udviser trivsel, og hvor vi som rollemodeller medvirker til, at børnene styrker deres selvbevidsthed.

Trivsel handler om børn, som engagerer og involverer sig og børn, som gennem aktiv deltagelse, udvikler sig og tager læring til sig.