Forældrebestyrelsen

Som selvejende institution har Ringgårdens Børnehave en forældrebestyrelse med stor indflydelse på hverdagen. 

Bestyrelsen er formelt arbejdsgiver for leder og personalet og har indflydelse på både børnehavens økonomi og struktur. 

Læs mere om forældrebestyrelsen

støtteforeningen

Selvejende institution

Ringgårdens Børnehave er en selvejende institution med op til 59 børnehavebørn. Vi bruger byen og naturen og prioriterer en høj normering og mange aktiviteter og ture ud af huset.


Ringgården Børnehave er en selvejende børnehave, som er bygget i 1970'erne, da en gruppe forældre tog initiativ til børnehaven. 

Børnehaven er selvejende, hvilket betyder, at det formelt er forældrebestyrelsen, der leder børnehaven. 

Det giver nogle friheder i forhold til kommunale børnehaver. Eksempelvis har vi en støtteforening, som står for forskellige arrangementer i børnehaven og søger om penge til støtte. Vi har gennem det arbejde blandt andet fået en ladcykel, som vi kan tage børnene på tur i. 

59 børn - en god størrelse

Ringgårdens Børnehave er normeret til 59 børn. Det oplever vi som et rigtig godt antal. Der er børn nok til, at der er legekammerater til alle børn - og nogle i alle aldre. Men også så lille, at alle børn og voksne kender hinanden. 

Vi vægter en høj personalenormering, fordi vi mener, at antallet af voksne er med til at sikre stabile og trygge rammer for børnene. Vi har meget lav udskiftning blandt personalet, hvilket giver ro og stabilitet for både børn og voksne. 

Vi har meget ofte praktikanter i børnehaven, både pædagog- og pædagogisk assistent-elever, og mennesker i forskellige former for job- og sprogpraktik. 

Tre grupperum og et stort fællesrum

Til daglig er børnehaven delt op i Yngstegruppen og Naturpatruljen. Naturpatruljen er de børn, som skal i skole næste april. De har deres eget grupperum og er på tur 3 dage om ugen - som regel i skoven.

Yngstegruppen er alle børn fra 2,11 til de rykker til naturpatruljen. De er delt op i to grupperum, hvor hvert barn er knyttet til ét af rummene i form af, at de spiser måltiderne i det pågældende rum og har garderobe der. I løbet af dagen og ugen er børnene i yngstegruppen sammensat på kryds og tværs af rum og grupper. 

Det store fællesrum er kernen i børnehaven. Der mødes vi om morgenen og eftermiddagen. Her er plads til krævende og motoriske lege. 

Se mere om børnehavens fysiske rammer