Inkluderende fællesskaber

Mangfoldighed

Vi arbejder ud fra at alle børn skal finde sig til rette i både de små og store fællesskaber i børnehaven. 

Læs mere om vores arbejde med

Inkluderende fællesskaber

Mangfoldighed

Ringgårdens Børnehave er en mangfoldig børnehave. Her er børn fra alle sam-fundslag og mange forskellige kulturer, og omkring 1/3 er tosprogede. Mikset i børnenes kultur og baggrund giver en skøn dynamik.

Ringgårdens Børnehaves fundament bygger blandt andet på værdien mangfoldighed. En værdi, som har været dyrket fra børnehavens start i januar 1972. Vi er normeret til et 59 børn og har i gennemsnit 8-10 nationaliteter repræsenteret i vores børnegruppe.

Typisk er omkring en fjerdedel af børneflokken tosproget - enten fordi begge forældre taler et andet sprog end dansk derhjemme, eller fordi én forælder er tosproget. 

Optimalt set er 25 procent af børnene tosprogede. Så oplever vi, at vi kan give de flersprogede børn de bedste rammer til at tilegne sig dansk sprog og kultur og give personalet mulighed for at knytte relationer i et optimalt forældresamarbejde.

Mangfoldighed giver skøn dynamik

Det giver en skøn dynamik i børnehaven og børneflokken, at børnene har forskellige kulturer med sig. Ca. hvert andet år holder vi international dag, hvor vi i ugerne op til dagen fokuserer særligt på børnenes forskellige lande og kulturer. På dagen har børnene mad med fra deres "andet" land, vi viser flagene frem og lærer at sige hej på forskellige sprog. 

Vi inddrager det også i vores forældrearrangerede frokostordning, hvor forældrene inviteres til at være gæstekokke og stå for tilberedelsen af maden til hele børnegruppen. De kan også give os en opskrift på en ret fra deres hjemland, som vi så tilbereder.

Vi ser mangfoldigheden som en styrke. Ikke blot har vi børn med mange forskellige nationale og kulturelle rødder. Vi har også børn fra alle samfundslag. Børnehaven er etableret i et samarbejde mellem en gruppe forældre og Faaborg Boligforening og er nabo til deres sociale boligbyggeri Ringparken på den ene side. Samtidig har vi ét af byens største villakvarterer til den anden side. Dermed har vi børn fra lejligheder, børn fra strandvillaer, børn fra store familier og børn fra små familier. 

Særlig vægt på sprogligt arbejde

I en mangfoldig børnehave vurderer vi, at der er behov for endnu større sproglig opmærksomhed og træning end i andre børnehaver. Derfor arbejder vi meget med sprog. Vi har en pædagog med særlig sprog-uddannelse, som træner sprog med børnene. Både de danske med sprogvanskeligheder og de tosprogede.