Naturpatruljen i Alléskoven

Børnehaven har en base i Alléskoven halvanden kilometer fra børnehaven. Her udforsker naturpatruljen naturen og sig selv tre dage om ugen. Her er udelege, mad over bål og frisk luft. Børnene går frem og tilbage

Den ældste gruppe i børnehaven, naturpatruljen, går tre dage om ugen fra marts til november op til børnehavens base i Alléskoven. 

Der er de hele formiddagen og undersøger dyr og planter, bygger huler, samarbejder og leger. To dage om ugen laver de mad over bål. 

De går derop stort set uanset vind og vejr. 

Børnene går selv de ca. halvanden kilometer fra børnehaven til basen i Alléskoven og får i løbet af året også god træning i at gå længere distancer. 

Basen i skoven giver børnene et godt fællesskab, hvor de er sammen om nye oplevelser og om at udforske nysgerrighed og grænser. Der bliver rørt ved levende insekter, leget med vand og mudder og bygget masser af huler. Det træner samarbejde og fællesskab og giver gode oplevelser.