Støtteforeningen

Støtteforeningen støtter børnehaven og holder arrangementer for dels at skabe større sammenhæng mellem hjemmet og børnehaven - dels for at samle penge ind til børnehaven

Støtteforeningen

Støtteforeningen i Ringgårdens Børnehave støtter børnehaven. Målet er at understøtte børnehaven og står for aktiviteter, som dels knytter familier tættere på børnehaven, dels skaber økonomi, som kan understøtte børnehavens visioner og aktiviteter. 

Tanken er, at alle familier med børn i Ringgårdens Børnehave melder sig ind i støtteforeningen og dermed har adgang til arrangementerne. 

For at vi kan få økonomien til at hænge sammen, er der altid en deltagerpris til arrangementer, men derudover betaler hvert medlem 60 kroner pr. familie om året i medlemskontingent.

Kontingentet bliver hvert år opkrævet til børnehavens forældremøde i apil, hvor der er valg til bestyrelsen og Støtteforeningen. Nye børn kan betalt ved opstarten i børnehaven. 

Kontingent kan indbetales på konto nr. 0828 8015692627 med jeres barns navn som reference. Ellers har I mulighed for at betale 60 kroner til pædagogerne i gruppen.

Støtteforeningens bestyrelse

Formand: Maj Christensen (maj5600@gmail.com

Næstformand: Camilla Witt Fyhn (camilla_w@live.dk)

Kasserer: Lone Bachmann (lonebachmann@gmail.com

Repræsentant i bestyrelsen: Patricia Olsen (patriciakobs@gmail.com)

Medlem: Dorota Szemiot Trzepalko (dorotaszemiot@wp.pl)

Mia Stegemejer (miastegemejer@gmail.com)

Michael Smedegaard (zilla5600@gmail.com