Årsberetning 2018/2020

Her er formandens beretning i forbindelse med generalforsamlingen i juni 2020. Beretningen dækker over næsten to år, fordi generalforsamlingen først blev flyttet fra efterår til forår på grund af, at de store børn gik videre til SFO allerede i april. Og derefter blev det udskudt til juni på grund af Corona-restriktioner.

Se beretningen her 

Forældrebestyrelsen

Da Ringgårdens Børnehave er en selvejende institution, er forældrebestyrelsen børnehavens øverste ledelse. I samarbejde med lederen beslutter bestyrelsen både de økonomiske og pædagogiske rammer for hverdagen i børnehaven.

Forældrebestyrelsen i Ringgårdens Børnehave har større indflydelse på børnehavens hverdag, end bestyrelsen har i en kommunal børnehave. Det skyldes at vi er en selvejende institution, og bestyrelsen derfor er formel arbejdsgiver for leder og personale. 

Bestyrelsen består af 6 medlemmer og 2 suppleanter. Derudover deltager børnehavens leder og en medarbejderrepræsentant på møderne. 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen. På den måde er der altid tre på valg. 

Der er valg til bestyrelsen på forældremødet/generalforsamlingen i april for at matche årets gang i børnehaven bedre, nu hvor overgangen til skole/SFO sker i april. (tidligere har forældremøde/generalforsamling ligget i september). 

Bestyrelsen mødes ca. 8 gange om året. 

Bestyrelsen

Karla Kvia - formand (karla_kvia@outlook.dk)

Trine Wittenkamp - næstformand (trine.welander@gmail.com)

Pia Troldvad - sekretær (piatroldvad@hotmail.com), 

Rasmus Christensen  (info@rtoemrer.dk

Suppleanter

Steffen Knudsen (info@bejerholm.net

Winnie Jensen (lawy@live.dk)

Ditte de Claville (ditte_maria_ok@yahoo.com)

 

Støtteforeningens repræsentant i bestyrelsen

Kirstine Torup, (kirstinetorup@yahoo.dk)