Familien på besøg i børnehaven

Overgang

 

Vi vil gerne, at du som forælder føler dig velkommen i børnehaven og kender vores hverdag. Derfor inviterer vi også forældre og bedsteforældre til at være med deres børn i børnehaven. Børnene elsker at vise forældrene deres venner og hverdag, og vi har erfaring for, at det også er en god oplevelse for forældrene, som ser, hvordan vi arbejder, og hvordan dit barn trives i hverdagen. 

Som institution med mange børn og forældre med anden etnisk baggrund, giver familiedagene også mulighed for, at give forældre til børn med anden etnisk baggrund indblik i dansk institutionskultur og pædagogik.

Vi har også flere arrangementer i løbet af året, hvor vi inviterer forældre og bedsteforældre med. Se mere om dem. 

Arrangementer for familien

 

Forældresamarbejde

I Ringgårdens Børnehave er samarbejdet med forældrene afgørende for vores hverdag. Forældrebestyrelsen er formelt ansvarlig for børnehaven, og Støtteforeningen sikrer arrangementer og økonomi til ekstra ting til børnene.

I Ringgårdens Børnehave gør vi meget ud af samarbejdet med jer som forældre. Vi er fælles om at skabe en tryg og god hverdag for børnene, og derfor er det afgørende, at vi arbejder sammen. 

Som forældre er du velkommen i børnehaven, både til at følge dit barns dag og til en snak med de voksne om stort og småt omkring dit barn. 

Da vi er en selvejende institution har forældrene en større rolle end i en kommunal institution. Ønsker du som forældre indflydelse på børnehaven kan du melde dig til bestyrelsen eller støtteforeningen, som begge er vigtige for børnehaven. 

Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen er formelt børnehavens øverste ledelse. 

Som bestyrelse i en selvejende institution er det vores formål at sikre størst mulig forældreindflydelse og nærdemokrati. Bestyrelsen skal være synlig for forældre og personale og tegne børnehaven udadtil. Vi har ansvaret for de overordnede rammer og retningslinjer for anvendelse af budgettet. I en selvejende institution er det bestyrelsen, der ansætter lederen og det er også bestyrelsen der i sidste ende beslutter, hvornår der skal ansættes og afskediges i samarbejde med institutionen). Bestyrelsen er også med til at beslutte både institutionens åbningstider og ferielukninger. 

Læs mere om bestyrelsens arbejde og se den nuværende bestyrelse her

Støtteforeningen

Støtteforeningen for Ringgårdens Børnehave er en forening, som kort fortalt sørger for at tilrettelægge sociale arrangementer og medvirke til, at forældre får kontakt til børnehavens børn og deres familier. 

Støtteforeningen arrangerer forskellige familiedage og arrangementer i børnehaven, blandt andet julearrangement, fællesspisning, loppemarked og påskearrangement. 

Støtteforeningens penge bliver brugt til at støtte børnehaven. I de seneste år er der købt en ladcykel og bygget et frost- og skadedyrssikret skur til madvarer, ligesom der er købt nogle mindre ting som lyddæmpende verdenskort til det store opholdsrum og trangiasæt til madlavning med børnene i det fri.

Læs mere om støtteforeningen