Forældresamarbejde

I Ringgårdens Børnehave er samarbejdet med forældrene afgørende for vores hverdag. Forældrebestyrelsen er formelt ansvarlig for børnehaven, og Støtteforeningen sikrer arrangementer og økonomi til ekstra ting til børnene.

I Ringgårdens Børnehave gør vi meget ud af samarbejdet med jer som forældre. Vi er fælles om at skabe en tryg og god hverdag for børnene, og derfor er det afgørende, at vi arbejder sammen. 

Vi vil gerne, at du som forælder føler dig velkommen i børnehaven og kender vores hverdag. Derfor inviterer vi også forældre og bedsteforældre til at være med deres børn i børnehaven. Børnene elsker at vise forældrene deres venner og hverdag, og vi har erfaring for, at det også er en god oplevelse for forældrene, som ser, hvordan vi arbejder, og hvordan dit barn trives i hverdagen. 

Se mere om forældresamarbejdet her

Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen er formelt børnehavens øverste ledelse. 

Som bestyrelse i en selvejende institution er det vores overordnede formål at sikre størst mulig forældreindflydelse og nærdemokrati. Bestyrelsen skal være synlig for forældre og personale og tegne børnehaven udadtil. Vi har ansvaret for de overordnede rammer og retningslinjer for anvendelse af budgettet. Ligeledes sidder vi med arbejdsgiverbeføjelsen og beslutter i samarbejde med institutionen både åbningstider og ferielukninger.

Læs mere om bestyrelsens arbejde og se den nuværende bestyrelse her

Støtteforeningen

Støtteforeningen for Ringgårdens Børnehave er en forening, som kort fortalt sørger for at tilrettelægge sociale arrangementer og medvirke til, at forældre får kontakt til børnehavens børn og deres familier. 

Støtteforeningen arrangerer forskellige familiedage og arrangementer i børnehaven, blandt andet julearrangement, fællesspisning, loppemarked og påskearrangement. 

Støtteforeningens penge bliver brugt til at støtte børnehaven. I de seneste år er der købt en ladcykel og bygget et frost- og skadedyrssikret skur til madvarer, ligesom der er købt nogle mindre ting som lyddæmpende verdenskort til det store opholdsrum og trangiasæt til madlavning med børnene i det fri.

Læs mere om støtteforeningen