Børn med særlige behov

Børn med særlige behov bliver så vidt muligt nkluderet i børnehaven. Afhængig af, hvilke udfordringer barnet har, kan vi søge om ekstra timer og støtte, og vi arbejder med indsatsplaner for at understøtte barnets positive udvikling.

I Ringgårdens Børnehave gør vi meget for at inkludere børn med særlige behov i børnehaven og hverdagen. 

Vi samarbejder med Faaborg-Midtfyn Kommune om at skabe de bedste rammer for børnene. Når vi vurderer, det er nødvendigt, sætter vi gang i særlige indsatser. Først i børnehaven og, hvis der er behov, i samarbejde med Opvækst og Læring. 

Se kommunens tilbud i forhold til børn med særlige behov. Som selvejende institution har vi samme muligheder for sparring og sociale indsatser som de kommunale børnehaver. 

Faaborg-Midtfyn Kommunes retningslinjer i forhold til børn med særlige behov