Børn med særlige behov

Børn med særlige behov bliver så vidt muligt inkluderet i børnehaven. Afhængig af barnets udfordringer og behov kan vi søge om ekstra timer og støtte. Vi arbejder med indsatsplaner for at understøtte barnets positive udvikling.

I Ringgårdens Børnehave er vi i dagligdagen opmærksomme på de børn som af den ene eller anden årsag har svært ved at begå sig i børnefællesskabet, eller som har brug for en ekstra støttende hånd. 

Vores grundidé er, at vi skal skabe plads til alle børn og inkludere dem i fællesskabet, på det niveau de hverisær magter. 

Nogle børn har i en kort eller længere periode behov for særlig støtte og en særlig indsats for at trives. Vi samarbejder med Faaborg-Midtfyn Kommune om at skabe de bedste rammer for børnene.

Når vi vurderer, det er nødvendigt, sætter vi gang i særlige indsatser. Først i børnehaven og, hvis der er behov, i samarbejde med Opvækst og Læring. 

Se kommunens tilbud i forhold til børn med særlige behov. Som selvejende institution har vi samme muligheder for sparring og sociale indsatser som de kommunale børnehaver. 

Faaborg-Midtfyn Kommunes retningslinjer i forhold til børn med særlige behov