Hverdagen i yngstegruppen

Yngstegruppen

 

En typisk dag i børnehaven
6.30De første børn kommer.
Morgenmad til 7.45
8.00Grupperummene åbnes.
Børnene kan lege frit
9.00Børnene samles på deres
grupperum til frugt
9.30Aktivitets- og lærings-
grupperne starter
11.00Frokost
12.00Legeplads
14.00Eftermiddagsmad.
Herefter fri leg
16.45Børnehaven lukker.
Den sidste tid samles
børnene i fællesrummet

 

 

 

Dagligdagen

Hverdagen er kernen i børnehaven. Vi arbejder med faste rytmer og rutiner. Det giver børnene ro og tryghed. Vi tager ofte på tur udenfor børnehaven, så børnene får oplevelser og lærer at begå sig både i børnehaven og udenfor.

 

Hverdagen i Ringgårdens Børnehave er præget af struktur og forud-sigelighed. Det giver børnene ro og tryghed og lærer dem, at de faste elementer i løbet af dage er med til at vise tidens gang og gøre dem klar til, hvad der skal ske.

Dagens gang

Dagene ligner lidt hinanden, og tidspunkterne for, hvornår vi spiser, er med til at danne rammen om de forskellige ting, der skal ske i løbet af dagen. 

Morgenen

Børnehaven åbner klokken 6.30, hvor de første børn bliver afleveret i det store rum i midten af børnehaven.

For de børn, som kommer før 7.30, er der morgenmad. Her er der typisk havregryn, boller og lidt frugt, og særligt på de mørke morgener om vinteren har vi et stearinlys på morgenbordet for at skabe lidt hyggestemning. 

Efterhånden som børnene kommer, og der både er flere børn og voksne, rykker vi ud i grupperummene klokken 8. Naturpatruljen går til sig selv og hele yngstegruppen kan lege i deres to grupperum. 

Klokken 9 er stort set alle børn og voksne kommet. Her samles vi til formiddagsfrugt i grupperummene. De voksne gennemgår dagens program - hvem skal på tur, hvem skal blive i børnehaven. 

Formiddagen - dagens aktivitet og tur ud af huset

Efter frugten tager Naturpatruljen på tur tre dage om ugen - typiske mandag, onsdag og torsdag. Turen går ofte op til basen i Alléskoven.

Yngstegruppen går i aktivitets-og læringsgrupper. Her bliver der leget, tumlet, tegnet, læst, mærket, følt, og hvad de ellers finder på. I løbet af ugen kommer alle på tur på skift. Nogle gange tager børnene madpakke med på tur og spiser den i eksempelvis kolonihaven

Frokost

Klokken 11 er der frokost. For alle, som er i børnehaven, er der mad fra køkkenet, som bliver spist i fællesskab. Børnene er med til at dække bord og gøre klar. Alle tisser af og vasker selvfølgelig hænder inden frokosten. 

Her er også et øjeblik, hvor vi taler om, hvilken dag og dato det er. Vi taler også om vejret og årstiderne. Når den voksne siger "be´ om ro, værsgo", må de spise. Vi arbejder på, at der er madro, når vi spiser. 

Eftermiddag på legepladsen

Efter frokosten går alle børn og voksne på legepladsen udenfor børnehaven. De børn, som har været på tur med madpakker kommer tilbage og slutter sig til gruppen. Her leger børnene på kryds og tværs af alder, inden de begynder at blive hentet. 

Eftermiddagsmad og afslutning på dagen

Klokken 14.30 er der eftermiddagsmad, typisk knækbrød, boller eller nogle gange yoghurt eller lignende.

Afhængig af vejret spiser vi eftermiddagsmaden på legepladsen eller inde i grupperummene. 

Eftermiddagen er til fri leg, inde eller ude. Fra klokken 15.45 er alle børn igen samlet i det store rum i midten af børnehaven, hvor de sidste får sagt tak for i dag. Vi ses i morgen.